top of page

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Scanlily

Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Úvod

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Scanlily shromažďuje, používá a chrání vaše osobní údaje, když používáte naši mobilní aplikaci a webovou stránku (dále jen „Služby“). Používáním našich Služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

2. Informace, které shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci účtu, jako je vaše e-mailová adresa, jméno a příjmení a volitelně vaše fyzická adresa. Shromažďujeme také informace o majetku, který skenujete do našeho systému, včetně GPS souřadnic, pokud máte na svém telefonu aktivní služby určování polohy.

 

3. Jak používáme vaše informace

Vaše informace používáme k poskytování a zlepšování našich Služeb, komunikaci s vámi a generování zpráv a funkcí pro správu uživatelů. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem nebo s vaším souhlasem.

 

4. Zabezpečení

Vaše osobní údaje bereme vážně. Používáme bezpečnostní opatření na úrovni průmyslového standardu, včetně OAuth2 pro autentizaci a SSL šifrování, abychom vaše informace chránili před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

 

5. Vaše práva

Máte právo kdykoli přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo je smazat. Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních informací.

 

6. Cookies a sledovací technologie

Používáme cookies a podobné sledovací technologie, aby naše Služby fungovaly správně a zlepšily váš zážitek. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají na vašem zařízení, když navštívíte naši webovou stránku. Tyto cookies nám umožňují pamatovat si vaše preference, autentizovat vaše přihlášení a zajistit správnou funkčnost různých funkcí na naší předplatitelské webové stránce.

Používání cookies je omezeno na základní funkce a zlepšování celkového výkonu našich Služeb. Nepoužíváme cookies třetích stran a naše cookies slouží výhradně k poskytování bezproblémového a uživatelsky přívětivého zážitku na naší webové stránce.

Používáním našich Služeb, včetně naší předplatitelské webové stránky, uznáváte a souhlasíte s používáním cookies, jak je popsáno v této sekci. Upozorňujeme, že deaktivace nebo blokování cookies může ovlivnit funkčnost naší webové stránky a může vám zabránit v přístupu k některým funkcím.

 

7. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat nebo upravit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Jakékoli změny budou účinné okamžitě po zveřejnění na naší webové stránce a doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o našich zásadách ochrany osobních údajů.

 

8. Mezinárodní přenos dat

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny, uloženy a zpracovány ve Spojených státech, kde se nacházejí naše servery. V budoucnu můžeme vaše informace přenést do jiných zemí v rámci rozšiřování našeho podnikání. Používáním našich Služeb souhlasíte s přenosem vašich informací do Spojených států a dalších zemí, kde můžeme působit.

 

9. Ochrana soukromí dětí

Naše Služby jsou určeny pro širokou veřejnost a nejsou zaměřeny na děti. Nevědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí. Pokud zjistíme, že nám dítě poskytlo osobní údaje v rozporu s příslušnými právními předpisy, podnikneme vhodné kroky k vymazání těchto údajů z našich záznamů v souladu se zákonem. Jsme odhodláni dodržovat všechny právní předpisy týkající se ochrany soukromí dětí.

 

10. Odkazy třetích stran

Naše Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Nejsme odpovědní za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek nebo služeb třetích stran a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.

 

11. Smazání účtu a dat

Respektujeme vaše právo kontrolovat vaše osobní údaje a poskytujeme vám možnost smazat váš účet a/nebo data spojená s vaším účtem. Pokud chcete tuto možnost využít, můžete podat žádost prostřednictvím našeho formuláře pro žádost o smazání účtu a dat. Můžete požádat o smazání celého účtu spolu se všemi přidruženými daty nebo si ponechat účet a smazat konkrétní data. Po obdržení vaší žádosti vás kontaktujeme e-mailem, abychom potvrdili vaši žádost předtím, než přistoupíme k mazání. Upozorňujeme, že žádosti o smazání mohou podat pouze superuživatelé účtu. Jakmile budou vaše data smazána, nelze je obnovit.

 

12. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře.

bottom of page